אתגרים ופתרונות בבחינה וניסוי של מערכות מבוססות COTS

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/06/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

את המפגש נתחיל בסקירות המבוא הבאות:


1. גב' מדי רמות (רפאל):בדיקות סביבה לפריטי מדף במערכות צבאיות - בשנים אחרונות, מתרחב השימוש בפריטי מדף ( COTS-Commercial Off the Shelf ) במערכות צבאיות. דרישות תנאי הסביבה במערכות אלה קשים ולכן נדרש לקבוע תהליכים להערכת עמידות פריטי המדף לעמידה בתנאים הנדרשים. יוצגו תהליכי בדיקות סביבה לשלושה סוגים של פריטי מדף: רכיבים, כרטיסי אלקטרוניקה ופריטים מותאמים לדרישות המזמין (MOTS - Modified Off The Shelf).


2. גב' דליה פונגרץ (NSN ישראל): בדיקות של היבטים נסתרים במערכות מבוססות COTS – השימוש ברכיבי COTS מחמיר בעיה ידועה במערכות מורכבות, של בדיקת אזורי ומצבי סיכון נסתרים (implicit) של המערכת. לרוב מדובר במצבי עומס ומצבי קצה, תרחישים חריגים (exceptional scenarios) ובלתי צפויים – לדוגמא, זמן תגובה ארוך (או קצר) מהצפוי למסרים (messages) בין חלקי המערכת ובינה לבין מערכות אחרות, מצבי מרוץ (race conditions) ועוד. הוספת מרכיבי COTS, שבאופן עקרוני לא ניתן לדעת מראש את כל פרטי האפיון והתכן שלהם, מגדילה את הרגישות במערכת למצבים חריגים ולמצבי קצה, ולכן מציבה אתגר קשה יותר בפני תהליכי ומפרטי הבדיקות. הקושי גדל עוד יותר אם תצורות הבדיקה (test configurations) במעבדה מוגבלות, למשל משיקולי עלות, ואינן יכולות לדמות את המצב אצל הלקוחות בצורה מספקת. בהרצאה יוצגו מודל ודוגמאות לתהליך שיפור מתמיד במפרטי הבדיקות של מערכת מבוססת COTS, ע"י מיקוד באזורי סיכון, בהסתמך על אנליזה של נתוני בדיקות ביצועים (performance testing) ושל תקלות שהתגלו בשדה (late escaped defects).


3. ד"ר עמיהוד הרי (טכניון): אתגרים ופתרונות לבחינה של מערכות מבוססות COTS- ארגונים מניחים שכאשר הם רוכשים ומתקינים מרכיב COTS הספק הוא זה אשר נושא באחריות על בחינתה. עם הזמן אנו לומדים שפעולות הבדיקה לא פוחתות אלא רק משתנות. נוצר צורך בבחינות מסוג חדש שלא היה דרוש במערכות שמקורן פנימי לחברה. העובדה שהספק הוא זה שפיתח את המוצר אינה פוטרת את הלקוח מהאחריות לבחון אותו על מנת לוודא שהוא אכן מממש את הצרכים של המשתמש והלקוח. מטרת ההרצאה היא להראות שניתן לבחון בהצלחה מוצרי COTS, אבל זה מצריך התבוננות אחרת על סיכונים, תהליכים, אנשים וכלים.


בהמשך המפגשים יציגו המשתתפים אתגרים ופתרונות בנושא בעיות ופתרונן בבחינת וניסוי מערכות מבוססות COTS . נקיים דיון על הממצאים, וננסה להגיע לסיכום של אוסף הבעיות והפתרונות שהוצגו בקבוצה.


המשתתפים מוזמנים לקיים סקר קצר באירגוניהם לגבי בעיות ופיתרונות בבחינת מוצריCOTSלמיניהם, תוכנה, רכיבים, מכלולים ותת מערכות שלמות ולהעביר עד 1.6.2012 לד"ר עמי הרי (amihud.hari@bezeqint.net)מצגת קצרה בת כשני שקפים:

1. הבעיות והאתגרים שזוהו באירגונו בנושא בחינת מוצרי COTS.
2. הפתרונות והאמצעים שהאירגון נוקט כדי להתמודד עם הבעיות הנ"ל.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות 

14:15-15:45

גב' מדי רמות (רפאל): בדיקות סביבה לפריטי מדף במערכות צבאיות

 

גב' דליה פונגרץ (NSN ישראל): בדיקות של היבטים נסתרים במערכות מבוססות COTS


ד"ר עמיהוד הרי (טכניון): אתגרים ופתרונות לבחינה של מערכות מבוססות COTS.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:30

אתגרים ופתרונות בבחינת מוצרי COTS – הצגת המצב בחברות ע"י המשתתפים.

 

דיון פתוח, סיכום הבעיות והפתרונות שהוצגו.

הערות

הזמנה אישית לפגישה ראשונה (מ-2) בהשתתפות קבוצות העבודה: מערכות מבוססות COTS ואימות ותיקוף

בברכה

ד"ר עמי הרי וד"ר משה ויילר - מובילי קבוצות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם