קבוצת עבודה מערכות רפואיות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

01/07/12

מקום הפעילות

מלון לאונדרדו (מרידיאן לשעבר) – אולם 2162 קומה 21, בניין דרומי, חיפהמפה מצורפת

תיאור המפגש

Objective: It is probably easy to accept that usability in healthcare, particularly in medical devices, is very different from usability of leisure and consumer devices. However, there are too many similarities and parallels between healthcare and other critical and complex domains such as aviation that cannot be ignored. Does this mean that usability of medical devices is no different from devices in the cockpit? And what are the practical implications of an answer to this question? In this session, I will briefly overview the fundamentals of usability testing, and then touch upon some of the strong similarities and parallels between healthcare and aviation. We will then discuss the question and sort out the practical implications to the usability aspects in your everyday work .with medical devices

סדר היום:

Welcome

09:15 – 09:00

Usability fundamentals, Healthcare and aviation - similarities

10:15 – 09:15

Coffee Break

10:45 – 10:15

Group break-outs

11:30 – 10:45

Group work aggregation

12:00 – 11:30

Summary and wrap-up

12:30 – 12:00

 

הערות

מפגש - Is Usability in Medical Devices Really different form Usability in Other Critical Systems?

בברכה

דר' לאה גולדין - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם