אתגרים ופתרונות בבחינה וניסוי של מערכות מבוססות COTS

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

09/09/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

את המפגש נתחיל בסקירת מבוא של ד"ר עמיהוד הרי (טכניון): אתגרים ופתרונות לבחינה של מערכות מבוססות COTS - ארגונים מניחים שכאשר הם רוכשים ומתקינים מרכיב COTS הספק הוא זה אשר נושא באחריות על בחינתה. עם הזמן אנו לומדים שפעולות הבדיקה לא פוחתות אלא רק משתנות. נוצר צורך בבחינות מסוג חדש שלא היה דרוש במערכות שמקורן פנימי לחברה. העובדה שהספק הוא זה שפיתח את המוצר אינה פוטרת את הלקוח מהאחריות לבחון אותו על מנת לוודא שהוא אכן מממש את הצרכים של המשתמש והלקוח. מטרת ההרצאה היא להראות שניתן לבחון בהצלחה מוצרי COTS, אבל זה מצריך התבוננות אחרת על סיכונים, תהליכים, אנשים וכלים.

בהמשך המפגשים יציגו המשתתפים אתגרים ופתרונות בנושא בעיות ופתרונן בבחינת מערכות מבוססותCOTS . נקיים דיון על הממצאים. וננסה להגיע לסיכום של אוסף הבעיות והפתרונות שהוצגו בקבוצה.

המשתתפים מוזמנים לקיים סקר קצר באירגוניהם לגבי בעיות ופיתרונות בבחינת מוצרי COTS למיניהם, תוכנה, רכיבים, מכלולים ותת מערכות שלמות ולהעביר עד 2.9.2012 לד"ר עמי הרי (amihud.hari@bezeqint.net)או לד"ר משה וילר (m_weiler@zahav.net.il) מצגת קצרה בת כשני שקפים:


  1. הבעיות והאתגרים שזוהו בארגון שלי בנושא בחינת מוצרי COTS
  2. הפתרונות והאמצעים שהאירגון נוקט כדי להתמודד עם הבעיות הנ"ל.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות 

14:15-14:45

דר' עמיהוד הרי (טכניון): אתגרים ופתרונות לבחינה של מערכות מבוססות COTS

14:45-15:45

אתגרים ופתרונות בבחינת מוצרי COTS – הצגת המצב בחברות ע"י המשתתפים.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:30

אתגרים ופתרונות בבחינת מוצרי COTS – הצגת המצב בחברות ע"י המשתתפים.

דיון פתוח, סיכום הבעיות והפתרונות שהוצגו.

הערות

הזמנה אישית לפגישה שנייה (מ-2) בהשתתפות קבוצות העבודה: מערכות מבוססות COTS ואימות ותיקוף

בברכה

ד"ר עמי הרי וד"ר משה ויילר - מובילי קבוצות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם