קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

12/09/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

1. סקירה היסטורית קצרה על התפתחות בטיחות, חקר תאונות וניהול סיכונים והשערות הבסיס המלוות דיסציפלינה זאת.
2. מדוע נחוצה כיום בעולם המודרני גישה חדשה לבטיחות, חקר תאונות וניהול סיכונים.
3. מבוא למודל STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes) של סיבתיות תאונות.
4. מבוא והצגת שימושים עבור STAMP (טכניקות ושיטות עבודה שנבנו על שיטה זאת):

  • השימוש ב- CAST לניתוח והבנה הסיבתיות לתאונה / אירועי בטיחות.
  • ניתוח סיכונים לפי STPA.
  • מבוא קצר ליישומים אחרים כדוגמת תכן ועיצוב מודרכי בטיחות וניהול פרויקטים מאופינים קריטיות בטיחותית.
סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

מבוא, סקירה היסטורית על בטיחות וניהול סיכונים, מבוא ל- STAMP

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

הצגת שימושים עבור STAMP

17:00-17:15

דיון פתוח

הערות

נושא הפגישה - STAMP - שילוב ניהול סיכונים וניהול בטיחות לפי גישת פרופ' Leveson מ-MIT

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה