קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

14/10/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

המפגש הבא של קבוצת העבודה יעסוק בנושא "בדיקות נסיגה (רגרסיה) של מערכות" – Regression Testing.

במסגרת זאת נדון באופי המיוחד של בדיקות רגרסיה מערכתית ובמטרותיה, תפקיד מהנדס בדיקות הרגרסיה ובבעיות היחודיות של סוג בדיקה זה. כמו כן נדון בפרוצדורה גנרית לביצוע תהליכי בדיקות הרגרסיה ואחר כך נרחיב לגבי שבע אסטרטגיות קלאסיות לביצוע בדיקות רגרסיה.

בחלק השני של המפגש, נקנח בתרגיל תלת-קבוצתי לתכנון תהליך בדיקות רגרסיה מערכתית על בסיס חלק מהשיטות שלמדנו.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-15:45

בדיקות רגרסיה – 7 אסטרטגיות

15:45-16:00

הפסקת קפה. 

16:00-17:30

תרגיל תלת-קבוצתי תכנון תהליך בדיקות רגרסיה

הערות

מפגש של קבוצת העבודה בנושא - Regression Testing

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם