קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

18/11/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

לאחר שבמפגש הראשון הצגנו מבוא למודל STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes) נמשיך במפגש השני בהצגת שימושים עבור STAMP (טכניקות ושיטות עבודה שנבנו עבור שיטה זאת):

  • השימוש ב- CASTלניתוח והבנת הסיבתיות לתאונות / אירועי בטיחות.
  • ניתוח סיכונים לפי STPA.
  • מבוא קצר ליישומים אחרים כדוגמת תכן ועיצוב מודרכיי בטיחות וניהול פרויקטים מאופיניי קריטיות בטיחותית.
סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

הצגת שימושים עבור STAMP

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

CAST, STPA

הערות

נושא הפגישה - CFMA

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה