מפגש טכנולוגי mems

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

26/12/12

מרצים

אורן לוי

קישורים רלוונטיים

אורן לוי
שאל את המומחה