הנדסת מערכת וניהול פרויקטים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

29/01/13

מקום הפעילות

מלון דניאל, אולם טייפון, הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

המפגש יכלול הרצאה בנושא "דוגמאות לשיתוף פעולה בין מהנדס מערכת למנהל פרויקט"

הרצאתו של ד"ר רם אורון תכלול הצגה של דוגמאות מפרויקטים בהם היה שותף באורבוטק, בדגש על קשרי מהנדס מערכת-מנהל פרויקט. בין היתר, הנושאים שיידונו:

  • הגדרת התפקידים וחלוקת תחומי אחריות
  • השפעת המבנה הארגוני (מטריציוני / פרוייקטלי)
  • השפעת היכולות והתכונות האישיות
  • השפעת שיטות ומתודולוגיות עבודה

לאחר ההרצאה, יתקיים דיון פתוח במטרה לגבש את התובנות מן ההרצאה לשילוב הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים, כחלק מעבודת הקבוצה ליצירת נכסים בתחום.

סדר היום:
התכנסות ופתיחה

13:45–14:00

14:00-16:00 " דוגמאות לשיתוף פעולה בין מהנדס מערכת למנהל פרויקט " – ד"ר רם אורון, אורבוטק

14:00–16:00

הפסקה

16:00–16:15

דיון פתוח במטרה לגבש את נושאי הפעילות העתידית של הקבוצה.

16:15–17:30

הערות

מפגש עשירי בנושא - דוגמאות לשיתוף פעולה בין מהנדס מערכת למנהל פרויקט

קהל יעד

המפגש מיועד למנהלי פיתוח, מנהלי מוצר, מהנדסי מערכת, מנהלי הנדסת מערכת, מנהלי פיתוח תוכנה וחומרה ומנהלי פרוייקטים המעוניינים לקחת חלק בפעילות הקבוצה.