פגישת התנעה לקבוצת עבודה תכן לחסינות מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

11/02/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אבי הראל , דר' אביגדור זוננשיין , צביקה בר-דרור

תיאור המפגש

חסינות מערכות


מערכות חסינות מוגדרות כמערכות שממשיכות לתפקד במצבים של תקלה ושל אירועים חריגים. מדובר במושג אידיאלי, כאשר תכן שמכוון אליו עשוי לחסוך בעלויות ובחיי אדם. בפועל, לא ניתן להגדיר מראש התנהגות מערכת הולמת עבור כל התרחישים האפשריים. החסינות של מערכות בפני תרחישים שאליהם התכן לא התייחס מבוססת על שיקול הדעת וההתנהגות של המפעיל. דוגמאות של מערכות כאלו כוללות, בין השאר, מטוסי נוסעים. דוגמא מפורסמת של תקלה שעברה בשלום זוהי הדוגמא של מטוס אירבאס 230 בטיסה US Airways 1549 שבתאריך 15 בינואר 2009 הצליח לנחות על נהר ההדסון ללא פגיעות בנפש, לאחר ששני המנועים שלו הושבתו על ידי אווזים1.

הספרות של הנדסת חסינות כוללת אפיונים של כשלים מערכתיים, המבוססים על ניתוח של אירועים טראומטיים, כדוגמת זו של המטוס לעיל. כמו כן, קיימים מספר מאמרים המציגים שיטות לתכן מערכות חסינות, והוצגו מחקרים לגבי ישום השיטות הללו. בימים אלו אנו מכינים מדריך לתכן מערכות חסינות, המבוסס על הידע הקיים בנושא. מטרת קבוצת העבודה היא לסייע בגיבוש המדריך ולבחון את התועלת הפוטנציאלית שלו, על ידי ביקורת המבוססת על פרויקטים בתעשיה. הכוונה היא שחברי הקבוצה יבחרו פרויקטים לדוגמא מתחום עיסוקם, ויציגו אותם בפני הקבוצה. בהמשך, הקבוצה תבחן את התועלת של ישום השיטות שבמדריך לגבי הפרויקטים הללו. המדריך יתעדכן באופן שוטף בתגובה לביקורת של הקבוצה. בהנחה שהמוצר הסופי יניח את דעתם של חברי הקבוצה, המדריך יוצע לקהל מהנדסי המערכות בארץ ובעולם.


מטרת הקבוצה

לגבש מתודולוגיה (עקרונות, שיטות, נהלים, דרישות לכלי פיתוח) לתכן להבטחת חסינות המערכת מפני אירועים חריגים, טעויות תפעול ואירועים בלתי צפויים.


חברי הקבוצה

מהנדסי מערכות שעוסקים בתכן הלוגיקה ברמת המערכת, מהנדסי אנוש העוסקים בתמיכה בתכן מערכתי. רצוי שחברי הקבוצה ייצגו סקטורים שונים בתעשייה: בטחון, תעופה, מערכות רפואיות, מערכות תקשורת, מערכות מידע, מחשוב ,תחבורה, צילום והדפסה ועוד.

הערה: קבוצת עבודה זו תשתף פעולה עם קבוצות עבודה אחרות ב INCOSE_IL ( כמו: קבוצת ניהול סיכונים) ועם קבוצות עבודה אחרות באילטם ( כמו: קבוצת USABILITY ). כמו כן, הקבוצה תפעל בשיתוף עם קבוצות ואיגודים מחוץ לאילטם/INCOSE_IL כמו: המרכז לבטיחות וגהות בטכניון, האיגוד הישראלי לארגונומיה.


תפוקה

מדריך למהנדסי מערכות המכיל הנחיות לתכן מערכות חסינות המבוסס על הניסיון המצטבר בארץ ובעולם. המדריך יופץ לכל חברי INCOSE_IL ואילטם לשימושם ולקבלת משוב מהם.


תחולה

חסינות המערכת נדרשת:

 • במערכות מסוכנות (תחבורה, צבא, מפעלי יצור, מערכות רפואיות, מערכות בקרה ...) הדגש הוא על הגנה על חיי אדם ועל הבריאות
 • במערכות מידע (משרד, טלפונים, תוכנות מחשב, מידע בארגון, מידע לציבור ...) הדגש הוא על שימוש מהיר, יעיל וללא מאמץ
 • במערכות ביתיות (טלביזיה, תנור מיקרו, מייבש כביסה ...) הדגש הוא על קלות השימוש


שיטה

מרכז הקבוצה יכין גירסא ראשונית של המדריך, ויציג אותה בעזרת דוגמאות למצבי תקלה, ודרכים למניעתם בתכן המערכתי.

חברי הקבוצה יציגו דוגמאות מתחום העיסוק שלהם, כולל מצבי תקלה מוכרים, והבעייתיות שלהם.

על בסיס הדיון בקבוצה, לקראת כל מפגש מרכז הקבוצה יכין גירסא מעודכנת של המדריך, ואחד מחברי הקבוצה יציג פתרון לבעיה בתחום העיסוק שלו. בתום הדיון בפתרון, חברי הקבוצה ימלאו שאלון קצר לגבי הרלבנטיות של הבעיה המודגמת לתחום העיסוק שלהם, הערכה של איכות הפתרון, והצעות לשיפור המדריך.


תיאור המדריך

המדריך יכלול את הנושאים הבאים:

 • מבוא, הכולל הגדרת מונחי יסוד בתחום של תכן מערכות חסינות, כולל מערכות ריאקטיביות, מערכות אינטראקטיביות, הפרעות תפעול (תקלות, טעויות), מצבים חריגים, אירועים בלתי צפויים וכיו"ב
 • עקרונות ושיטות למניעת הפרעות תפעול
 • עקרונות ושיטות לגילוי מצבים בעייתיים
 • עקרונות ושיטות לאיתור תקלות
 • עקרונות ושיטות להתאוששות מתקלות.


הרחבות אפשריות

1. במקביל להגשת הבקשה להקמת קבוצת העבודה, המרכז המוצע של קבוצת העבודה ודר' אביגדור זוננשיין, פנו אל מרכז גורדון בטכניון בבקשה לממן מחקר שישמש לאיסוף ולעיבוד נתונים ואירועים שעשויים לשמש את קבוצת העבודה, על ידי:

 • איסוף , פילוח וניתוח מקרי כשל בתפעול המפורסמים בספרות מהארץ ומהעולם
 • הפצת שאלון בנושא לאיסוף מידע ונתונים מחברי INCOSE_IL ואילטם וכן מחברי INCOSE שיכלול איסוף מידע נוסף על מקרי כשל שמוכרים מהנסיון האישי שלהם
 • פילוח וניתוח המידע שיתקבל מהשאלונים כדי להעריך את סוגי האירועים, היקף הבעיה ואף את העלויות הכרוכות באי חסינות המערכות

בקשת המחקר אושרה. הנתונים והאירועים שיודגמו במדריך המוצע יתבססו על שילוב של המחקר המוצע ושל קבוצת העבודה.

2. גלעד סגל, סטודנט לתואר שני בטכניון, מעוניין לעשות תזת מחקר בנושא תכן מערכות חסינות לטעויות אנוש. אנו פועלים לכך שגלעד יעשה את התזה במסגרת המחקר שלנו תוך סיוע גם לפעילות קבוצת העבודה

סדר היום:

15:00-15:15

התכנסות

15:15-15:30

הצגת הקבוצה ומטרת הקבוצה - דר' אביגדור זוננשיין, רפאל

15:30-16:30

"רגע הזהב" - מניעה פרואקטיבית של תאונות - צביקה בר-דרור,Pro-Mind

16:30-16:45

הפסקת קפה

16:45-17:15

התנעת קבוצת עבודה תכן לחסינות מערכות +התנעת איתור אירועים - אבי הראל

17:15-17:30

הצגת תוכנית העבודה של הקבוצה - אבי הראל, אביגדור זוננשיין

17:30-18:00

דיון פתוח וסיכום

הערות

פגישת התנעה לקבוצת עבודה תכן לחסינות מערכות