קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

18/02/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

במערכות רבות, נושא התזמון הוא קריטי ביותר. לעתים, עמידה בדרישות הפונקציונליות אך אי עמידה בדרישות התזמון גורמת למערכת להיות בלתי שמישה לחלוטין. למשל, אם כרית אוויר ברכב תופעל מחוץ לטווח התזמון הנדרש (בין 10 ל-30 מילישניות) היא לא תממש את תפקידה לחלוטין.

במסגרת המפגש נדון באופי המיוחד של בדיקות תזמון מערכתית ובמטרותיה, כמו כן נדון במספר שיטות לביצוע בדיקות תזמון.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

אופיין של בדיקות תיזמון מערכתיות

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:00

שיטות לביצוע בדיקות תיזמו

הערות

מפגש בנושא - בדיקות תזמון של מערכות (Temporal testing)

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם