קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

18/03/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אבי הראל

תיאור המפגש

כאשר המערכת נמצאת במצב חריג, המפעיל נדרש להתמודד עם מצב אותו הוא אינו מכיר עדיין. לכן, התפעול צריך להיות מיוחד, התכן צריך להגביל את המפעיל, והמערכת צריכה להנחות את המפעיל לגבי דרך הפעולה הרצויה. במפגש אציג את פרדוקס התפעול במצבים חריגים, ושיקולים בתכן האינטראקציה, כאשר לתכן התרעה יש תפקיד מרכזי בהנחיית המפעיל.


מפגש זה מהווה המשך למפגש מלפני כשלוש שנים, בו במסגרת קבוצת העבודה בניהול סיכונים הגדרנו והדגמנו סיכוני תפעול, והצענו פתרונות ל- 6 קטגוריות של אופני כשל. בהמשך, קיימנו מחקר במסגרת מרכז גורדון בטכניון, בו ניתחנו והרחבנו את נושא ההתרעות למקרה של עזרי נהיגה ITS. נושא זה הוצג בכנס INCOSE_IL 2011. בהמשך, במסגרת קבוצת העבודה הצגנו ניתוח של אירועי השריפה בכרמל, כאשר במרכז עמד הנושא של ניתוח סיכונים ברמה האישית של בעלי התפקידים, כלומר דילמת: צל"ש או טר"ש: כיצד בעל תפקיד במערכת מחליט האם להתריע, הן בשלב ההיערכות והן במצב חירום.
על בסיס העבודות הללו אנו מפתחים בימים אלה בעזרת מרכז גורדון מדריך לאבטחת חסינות מערכות. המדריך הוצג בכנס INCOSE_IL 2013. מפגש זה למעשה סוגר מעגל שהתחיל בהתנעה לפני שלוש שנים.

 

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

מהו מצב חריג, הפרעות, מניעת איומים, תכן לניהול האינטראקציה בשלב המשבר.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

תכן ההתרעות, האפקט של התרעה, גורם הזמן, המידע בהתרעה.

הערות

נושא הפגישה - ניהול סיכונים בתפעול מצבים חריגים

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה