קבוצת עבודה תכן לחסינות מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

26/05/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

בחלק הראשון, אלון סנה-אור יציג את שני אירועי התעופה, וניתוח פרטני של הגורמים שתרמו להבדל בין התרסקות להישרדות.

בחלק השני
, אבי הראל יציג את הגירסא האינטראקטיבית של מודל החסינות, המדריך לתכן לחסינות ומאגר האירועים, אופן יישום המודל לניתוח שני אירועי התעופה של אלון, ואת אופן השימוש במדריך לתכן לחסינות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:30

מה עושה את ההבדל בין התרסקות להישרדות? – אלון סנה-אור

15:30-15:45

הפסקת קפה

15:45-16:45

הצגת מאגר האירועים ויישום המדריך לאירועים שהוצגו בחלק הראשון

16:45-18:00

דיון פתוח וסיכום

הערות

פגישה מס' 2 של קבוצת העבודה תכן לחסינות מערכות