קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/06/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

לאחר שהצגנו מבוא למודל  STAMP
(System-Theoretic Accident Model and Processes)
המשלב את ניהול סיכונים וניהול בטיחות לפי גישת פרופ' Leveson מ-MIT, במפגש הזה נציג את שיטת CAST ליישום המודל. שיטת ה- CAST מסייעת בניתוח והבנת הסיבתיות לתאונות / אירועי בטיחות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:35

חזרה קצרה על STAMP ו STPA

14:35-15:45

לימוד שיטת ה- CAST לניתוח תאונות ואירועי בטיחות.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

דוגמאות לשימוש ב- CAST

הערות

נושא הפגישה - מודל STAMP לניהול סיכונים וניהול בטיחות שימוש בשיטת CAST

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה