קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

17/06/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

דני פלד

תיאור המפגש

התראות שווא נגרמות ברוב המקרים ע"י רגישות יתר של המערכת אך גם עקב תכנון לא נכון של הבדיקתיות.
מפעיל המערכת אינו מסוגל להבחין בין חיווי תקלה אמיתית לבין חיווי "תקלת דמי" – תקלה כתוצאה מהתראת שווא.
במפגש זה נסקור בעיקר את התראות השווא הנגרמות ע"י בדיקתיות "לא נכונה" ונציע דרכים להקטנת התופעה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

התראות שווא - מושגי יסוד, הגורמים, דרכי מניעה.

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:00

שיטות הסינון והתראות השווא.

הערות

מפגש בנושא - התראות שווא – תוצר לוואי של הבדיקתיות

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם