קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

14/10/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

סקירה של הגדרות ודרישותFail-Safe בתקנים תעופתיים שונים (מטוסים, מסוקים, מל"טים), גם בתקנים צבאיים, עם דגש על ההבדלים ביניהם.
התייחסות לתקלות בודדות במסגרת Fail-Safe. סוגים שונים של תקלות בודדות: תקלות מבנה, שגיאות תוכנה וחומרה, Common cause failures, Particular risks, Uncovered failures .
סקירת שיטות תכן להשגת Fail-Safe בשלב התכן הקונספטואלי של המערכת.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

סקירה על הנושא של Fail-Safe - מבוא הגדרות ותקינה.

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:00

סוגים שונים של תקלות Fail-Safe והדרכים להשגת תכן קונספטואלי כזה.

17:00-17:30

דיון פתוח

הערות

מפגש בנושא - התייחסות לתקלות בודדות במסגרת Fail-Safe

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם