קבוצת עבודה תכן לחסינות מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

13/10/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אבי הראל , רון צורן

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:30

האם בנק האירועים יכול לתקף את המודל ואת המדריך?
בהמשך לשאלה שעלתה במפגש הקודם, נדון במתודולוגיה של תיקוף בעזרת נתונים, ויישומה בהקשר של בנק אירועים

14:30-14:45

ברבורים שחורים: מה עושה את ההבדל בין אנקדוטה לבין אסון?
האם ההבדל הוא רק בתוצאה? נבחן שאלה זו בעזרת הדגמה של אופן כשל זהה בשתי מערכות שונות.

14:45-15:30

כשל כאנקדוטה
רון צורן יציג כשלים אנקדוטיים מנסיונו האישי, וינתח אותם על פי מודל החסינות

15:30-15:45

הפסקה

15:45-16:30

התפקיד של אנקדוטות בתכן לחסינות
אנקדוטות יכולות לסייע בשלבים שונים של פיתוח המערכת:
• בשלב ניתוח המערכת, בתהליך ניתוח הרגישות לחריגות (אופני הכשל)
• בשלב התכן, להדגמת החסינות
• בשלב הפקת הלקחים מאירועי כשל
הקבוצה תנתח את משמעות האנקדוטות שהציג רון צורן, ותבחן את הישימות שלהן לאירועי בטיחות

16:30-17:00

דיון פתוח וסיכום

הערות

פגישה מס' 3 של קבוצת העבודה תכן לחסינות מערכות