קבוצת עניין ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

09/12/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

המשך למספר מפגשים שעסקו בהצגת מבוא למודל STAMP 
(System-Theoretic Accident Model and Processes) המשלב את ניהול הסיכונים וניהול הבטיחות לפי גישת פרופ' Leveson מ-MIT, והצגת הכלים STPA ו- CAST, נשתמש במפגש הזה בשיטת CAST ליישום המודל לחקירת תאונות אמת במערכות קריטיות מורכבות מתחומי החיים השונים. שיטת ה- CAST מסייעת בניתוח והבנת המערכת, מרכיביה והתהליכים המתחוללים בה בהקשר של תאונה/אסון ומהווה כלי חשוב להפקת לקחים וחיבורם לכלי ה- STPA לשינוי תכן המערכת בהקשר של ניהול סיכונים. נבחן הקשר בין ניהול סיכונים מערכתי וניהול סיכונים בפרויקט והקשר ביניהם.

 

הערה: המפגש מתאים גם לאלו שלא השתתפו במפגשי STAMP הקודמים!

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

חזרה קצרה על STAMP ו- STPA. שימוש בשיטת ה- CAST לניתוח תאונות במערכות מורכבות (SoSs).

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

חקירת תאונות-אסונות מישראל ומהעולם בעזרת CAST והפקת לקחים

הערות

נושא הפגישה - מודל STAMP לניהול סיכונים וניהול בטיחות והשימוש בשיטת CAST לחקירת תאונות של מערכות סוציו-טכניות מורכבות (SoSs)

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה