קבוצת עניין אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

16/12/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

המפגש הבא של קבוצת העבודה יעסוק בנושא " מידול ואופטימיזציה של תהליכי VVT"
(VVT - Verification, Validation and Testing).
במסגרת זו יוסברו, בקיצורמושגי היסוד: "אימות", "תיקוף" ו"בדיקה" וכן "עלות האיכות". עיקר המפגש יוקדש להצגת מודל להערכת עלות ביצוע תהליכי VVT שיכלול גם תרגיל קצרצר שבו נממש את המודל. רק כאשר נמצא בידינו מודל מתמטי כזה, נוכל לבצע אופטימיזציה של התהליכים הללו ולקבוע את אסטרטגיית הבדיקות המערכתית האופטימלית.

תוצגנה תוצאות המראות חסכון של כ-10% בעלות האיכות וכ-25% במשכו של פרויקט בהיקף בינוני (שדרוג מערכת אוויוניקה במסוק).

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

מושגי יסוד ב-VVT, מודל להערכת עלות ביצוע תהליכי VVT.

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:00

תרגיל קצרצר לממוש המודל, אופטימיזציה של תהליכי VVT

הערות

מפגש בנושא - מידול ואופטימיזציה של תהליכי VVT

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם