קבוצת עניין תכן לחסינות מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

30/12/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אבי הראל , ראובן גרינברג

תיאור המפגש

בחלקו הראשון, ראובן גרינברג יציג ניתוח כשל של מספר אירועים שמדגימים את דילמת השליטה.

בחלקו השני, אבי הראל יציג את הגירסא העדכנית של המדריך לתכן אבטחת חסינות מערכות, וכיצד המדריך מנחה להתמודד עם הדילמה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:30

התיאוריה והמחקר בנושא דילמת השליטה – אבי הראל

14:30-15:30

דוגמאות של תאונות הקשורות בדילמה – ראובן גרינברג

15:30-15:45

הפסקה

15:45-16:30

הצגת הגירסא העדכנית של המדריך, והדגמת אופן יישום המדריך לדילמת השליטה.

16:30-17:00

דיון פתוח וסיכום

הערות

פגישה מס' 4 של קבוצת העבודה תכן לחסינות מערכות - דילמת השליטה

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה