קבוצת עניין ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

03/02/14

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ניקי קונס

תיאור המפגש

ארגוני תשתיות הינם לרוב ארגונים בעלי אוריינטציה ממשלתית. הם נתונים לרגולציה הדוקה ופועלים לפי סט של נהלים מוכתב. ארגוני התשתיות מהווים את עורק החיים לכלל הפעילות הפרטית והעסקית במשק ע"י אספקה של אנרגיה, מים, חשמל, דרכי גישה ועוד. במפגש הקרוב נסקור את ההיבטים הבאים:

  • סיכונים אופייניים של ארגוני תשתיות מהזווית האסטרטגית. 
  • הקשר בין השוק הפרטי וארגון התשתיות דרך משקפי תורת המשחקים.
  • הסיכונים שמהווים ארגוני התשתיות לחברות עסקיות יצרניות. 
  • סיכונים אופייניים בפרויקטי הקמת / שדרוג תשתיות.
סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

מבוא וסיכונים אופייניים של ארגוני תשתיות מהזווית האסטרטגית. הקשר בין השוק הפרטי לארגוני התשתיות דרך משקפי תורת המשחקים.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

הסיכונים שמהווים ארגוני התשתיות לחברות עסקיות יצרניות. סיכונים אופייניים בפרויקטי הקמת / שדרוג תשתיות.

הערות

נושא הפגישה - ניהול סיכונים בארגוני תשתיות

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה
פרופ' מוטי פרנק - נשיא INCOSE_IL