קבוצת עניין ארכיטקטורות של מערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

26/05/14

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

צבי לנדו

תיאור המפגש

Complex Systems is a new approach to science that studies how relationships between parts give rise to the collective behaviors of a system and how the system interacts and forms relationships with its environment.

At this first meeting we will introduce the case of SoS as part of the family of Complex Systems. The meeting will cover the herein topics:

 • Complex Systems definitions
 • System of Systems (SoS) - an introduction
  • System of Systems (SoS) definition & concepts
  • SoS methodology - overview
  • Model SoS – overview
  • Apply architecture patterns – overview
  • Abstract Constituent System (CS) model - overview
  • Generate optimized architecture - overview
  • Perform SoS & CSs joint simulation - overview
  • Evaluate emergent behaviour - overview
  • o Evaluate SoS global goals Vs. CSs local goals - overview
  • Perform statistical model checking - overview
  • Generate architecture alternatives - overview
  • Perform formal verification – overview
  • Operate SoS - overview
סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות ונטוורקינג

14:00-15:30

מושגי יסוד במערכות מורכבות, מבוא למקרה של מערך של מערכות (SoS): הגדרות, מתודולוגיה, מידול, ארכיטקטורה.

15:30-15:45

הפסקת קפה ונטוורקינג.

15:45-17:15

המשך המקרה של SoS: מערכות בנות, התנהגות מתהווה, אלטרנטיבות ארכיטקטוניות, אופטימיזציה לוקלית לעומת גלובלית, אימות ותפעול.
סיכום המפגש, יעדים ותוכנית העבודה להמשך פעילות הקבוצה.

הערות

פגישת התנעה של קבוצת ארכיטקטורות של מערכות מורכבות

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
פרופ' מוטי פרנק - נשיא INCOSE_IL
ד"ר משה ויילר  - מוביל הקבוצה