קבוצת עניין תכן לחסינות מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

09/06/14

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אבי הראל , עזריאל אובסטבאום

סדר היום:

14:00-14:10

התכנסות, הצגת נוכחים וסדר היום

14:10-14:30

תזכורת (מפגש 4) – דילמת שליטה

14:30-15:30

עזריאל אובסטבאום - אוטומציה ובטיחות טיסה בתעופה אזרחית

15:30-15:40

הפסקה

15:40-16:20

סיעור מוחות:
· זיהוי גורמים קריטיים בתאונות אוטומציה
· סיכוי האוטומציה
· ההבדל בין בטיחות לחוויית בטיחות
· התמכרות לאוטומציה או שגיאות בתכן להתמצאות
· ההבדל בין שליטה לבין חווית השליטה
· אוטומציה כאמצעי לנוחות תפעול או לבטיחות
· שגיאות אופייניות התכן ניהול האוטומציה
· פתרונות טכנולוגיים

16:20-17:00

הצגת גרסא 5 של המדריך לאבטחת חסינות
· תזכורת (מפגש 5) ארכיטקטורה למערכת חסינה
· תכן יחידת התרעות
· תכן מונחה תרחישים
· תכן המשוב
· תכן יחידת הפיקוח
· תכן ניהול השליטה
· אבטחת אמינות חווית הבטיחות
· עקרון הבקרה העצמית (יישום העיקרון של רון צורן)
· מודל הבקשה המורחב (עם אדם בחוג הבקרה)
· השימוש בסימולאטורים
· עקרונות בניהול הפקת לקחים מתאונות

הערות

פגישה של קבוצת העבודה תכן לחסינות מערכות - ניהול האוטומציה – עקרונות ושיטות

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
פרופ' מוטי פרנק - נשיא INCOSE_IL

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה