מפגש התנעה - קבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

15/09/14

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אביאל ברנט

תיאור המפגש

בחלק הראשון ירצה מר אריאל נרבר על מורכבות הבדיקתיות של מערכות מורכבות עם מערכת נשק חץ כדוגמה, בדגש על ניסויי הטיסה של המערכת המהווים פרוייקט נלווה לפרוייקט הפיתוח.
בחלק השני אביאל ברנט יתן סקירה על תהליך שדרוג מעבדת השילובים של מערכת הנשק ממעבדת אינטגרציה למעבדת בדיקות למערכות מורכבות בדגש על השיטות והכלים המאפשרים זאת.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ופתיחה – מר משה סלם מנכ"ל אילטם, ד"ר משה ויילר מוביל הקבוצה

14:15-15:45

מר אריאל נרבר – בדיקתיות מערכת נשק חץ בניסויי טיסה

15:45-16:00

הפסקת קפה.

16:00-17:15

מר אביאל ברנט – מ_SIL ל_CSVL (Complex System Verification Lab)

17:15-17:30

ד"ר משה ויילר - סיכום, משוב, הצעות וכיוונים אפשריים בעבודת קבוצת העבודה.

הערות

מפגש התנעה לקבוצת העבודה בנושא - (From SIL (System Integration Lab) to CSVL (Complex Systems Verification Lab

בברכה

פרופ' מוטי פרנק - נשיא INCOSE_IL
ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם