אינטגרציה מערכתית

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

03/12/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

קבוצת עבודה בנושא: תהליך תכנון וניהול אינטגרציה של פרוייקטים מורכבים בעלי סיכון טכנולוגי גבוה, פעלה בשנתיים האחרונות במסגרת פעילות משותפת של IL INCOSE - הסניף הישראלי של האירגון הבינלאומי להנדסת מערכות, ואילטם-איגוד משתמשי טכנולוגיות מתקדמות בתעשיית האלקטרוניקה, הפועלת במסגרת תוכנית מגנ"ט של לשכת המדען הראשי של משרד התמ"ת.
את קבוצת העבודה הוביל עוזי אוריון, מהנדס מערכות ראשי באל-אופ.
בהמשך לקול-הקורא שיצא לאחרונה לגבי חידוש וריענון פעילות קבוצת העבודה יתקיים במועד האמור לעיל מפגש התנעה לפעילות המחודשת.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 3 שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:

*רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות ( שקף אחד )
*אינטגרציה מערכתית בחברה ( שקף אחד)
*צרכים עתידיים וכיווני עניין ( שקף אחד )

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-16:00

היכרות הדדית והצגת הפעילות הנעשית בחברות המיוצגות

משתתפי הקבוצה

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-16:45

סקירת הפעילות הקודמת והתוצרים של הקבוצה

עוזי אוריון - אלאופ

16:45-17:30

גיבוש מטרות הקבוצה, נושאים לפעילות ויעדים קרובים ורב-שנתיים

דר' עמיר תומר

הערות

חידוש וריענון פעילות קבוצת העבודה

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
דר' עמיר תומר - יו"ר קבוצת העבודה