קבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

19/01/15

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

נושא שילוב בין כלים מהווה אתגר קשה בהנדסת מערכות, ובפרט שילוב בין כלי דרישות לכלי בדיקות הנדרש למשל במימוש מודל ה- V השכיח בהנדסת מערכות.

בחלק הראשון יסקור מר צבי לנדו את הנושאים הבאים:
הצגת תהליך הנדסת בדיקות "ממעוף הציפור"; זיקות הגומלין בין הנדסת בדיקות לבין הנדסת דרישות; הצגת המתכונת הנוכחית של  עבודה משולבת DOORS-Quality Center על בסיס Point to Point Connector; הבעייתיות במתכונת הנוכחית של חיבור כלים על בסיס Point to Point Connector; החזון של סביבת כלים אינטגרטיבית על בסיס OSLC.

בחלק השני ייסקרו Case Studies מהשטח:
הגב' רחל אהובי תרצה על פרקטיקת עבודה משולבת של הכלים DOORS-Quality Center בפרויקטים במלמ, וכן תסקור מדדים בסביבה משולבת DOORS-Quality Center במלמ.
הגב' סנדרה גרון תסקור מדדים בסביבה משולבת DOORS-Quality Center במבת.
הגב' איריס שטרן תרצה על תכנון תהליך הבדיקות ופיתוח מסמכי התכנון ה- STPבעזרת שילוב של הנדסת התוכנה ומהנדסי הבדיקות, והפקת מסמכי הבדיקות. התהליך מתחיל בהגדרת מבנה התוכנה ותרחישי הבדיקה ע"י מהנדסי התוכנה והבדיקות. בניית מבנה ה-  QC של הפרויקט, בעקבות ההגדרות. הכנסת הנתונים לפי ההגדרות ע"י מהנדסי התוכנה עבור כל דרישה  באמצעות ה- DOORS  והעברתם ל- QC באמצעות ה-QCI .

עיבוד הנתונים ב- QC והפקת מסמכי הבדיקות STP,  STD ו-  STR לפי התקן מתוך ה QC.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג.

14:15-15:15

צבי לנדו – האתגרים בשילוב כלי דרישות וכלי בדיקות, החזון על בסיס OSLC.

15:15-15:45

רחל אהובי – עבודה משולבת DOORS - Quality Center בפרויקטים במלמ.

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג.

16:00-16:25

רחל אהובי – מדדים בסביבה משולבת DOORS-Quality Center במלמ.

16:25-16:50

סנדרה גרון – מדדים בסביבה משולבת DOORS-Quality Center במבת.

16:50-17:30

איריס שטרן - הפקה מלאה של מסמך STP מ- Quality Center.

הערות

מפגש בנושא - האתגרים בעבודה משולבת של הנדסת בדיקות עם הנדסת דרישות

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם