קבוצת עניין להנדסת מערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

16/02/15

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

CS (Complex Systems) is a new approach to science that studies how relationships between parts give rise to the collective behaviors of a system and how the system interacts and forms relationships with its environment.

IOT (Internet of Things) is the interconnection of uniquely identifiable embedded computing devices  within the existing Internet infrastructure. Things, in the IoT, can refer to a wide variety of devices such as heart monitoring implants, biochip transponders on farm animals, electric clams in coastal waters, automobiles with built-in sensors, or field operation devices that assist fire-fighters in search and rescue.

 

The meeting will cover the herein topics:
Introduction to IOT (Eran Gery)
The IBM PoV of the IoT industrial transformation
  - What is the IoT;
  - What are the relevant technologies;
  - Some example scenarios from industries;
  - How we envision systems engineering to be impacted by the emergence of IoT.

Driving Connected Vehicles to the future (Dr. Barak Hershkovitz)
Mobility is changing. Mega trends such as connected vehicles, autonomous driving, urbanization, new mobility models such as uber and car sharing. We will introduce OnStar service, future connected car capabilities providing the mobility solutions which will drive the future.

Wearable Devices (Dr. Lior Limonad)

How wearables are going to transform your business ?
"At this time, we request that all mobile phones, pagers, radios, glasses, wristbands, headbands, hard-hats, smart-hats, smart-watches, shoes, vests, tags, and swallowed pills be turned off for the full duration of the flight..."

Wearable technology is booming. It is only our imagination which will limit the number of industrial, military, consumer, and healthcare applications for this new emerging technology. In this session we will discuss how wearables are transforming some of key industries and enabling new business opportunities. This is also seen in the view of the IoT era where physical objects and people are both equipped with technology that can communicate, sense, and interact with their internal states and with the external environment. We will share our main insights on wearables in the enterprise, show how businesses are using wearable technology to engage customers in new ways. Finally, we will focus on the unique use case of Safety in the workplace to share some of our experience with the pragmatic architectural aspects that may be implied from the deployment of a wearable solution in the enterprise.

IoT Workbench (Eldad Palachi)

IoT Workbench הינו פרויקט ניסיוני ב-proof of concept) IBM) , שנועד לפתח מערכת לתכנון ופיתוח מערכותIoT .
המערכת מאפשרת תכנון ויזואלי יעיל בצורה פשוטה של רשתIoT המורכבת ממכשירים (devices) , אפליקציות ענן ו- clients, 
כולל להגדרת האינטראקציות השונות בין הצמתים. למערכת יכולת סימולציה וחילול קוד אוטומטי, המשמש כבסיס למימוש רכיבי התוכנה השונים ללא צורך בהשקעת מאמץ בקידוד ההודעות והתקשורת בפרוטוקולים (MQTT, HTTP) .
המערכת מפותחת כאפליקציית web והיא זמינה מעל IBM Blumix - מחשוב הענן של.IBM נתחיל בתיאור כללי של מטרת הפרויקט, ולאחר מכן נראה דוגמא משלב התכנון עד לשלב הסימולציה וחילול הקוד תוך שימוש בתשתיות ה -IoT שלIBM ובתשתיות נוספות כגוןIBM DevOps Services . לבסוף, נדון בכיוונים עתידיים ובאפשרויות אינטגרציה שונות (למשל לצורך תכן התנהגותי ולצורך בדיקות.

 

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג.

14:15-15:00

IOT – introduction, Eran Gery (IBM)

15:00-15:45

Connected Car, Dr. Barak Hershkovitz (General Motors)

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג.

16:00-16:45

Wearable Devices, DR. Lior Limonad (IBM)

16:45-17:30

IoT Workbench, Eldad Palachi (IBM)

הערות

מפגש מס' 5 בנושא - Internet of Things (IoT) & Connected Car

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
מר צבי לדנו - מנטור הקבוצה
מר יגאל אסקין - נשיא INCOSE_IL
משה סלם – מנכ"ל אילטם