הגדרת V&V למערכות מורכבות דרך מודלי המערכת המורכבת והארגון

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

12/03/15

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ערן פלג , יהודה ענבר

תיאור המפגש

1. מעגל הפיתוח של MBSE (ע"פ תפיסת מטאפור):

תחילת תהליך הבדיקות מבוצע בשלב הגדרת הדרישות ע"י ביצוע V&V – הגדרת שיטת הבדיקה, השלב בפרויקט בה תבוצע הבדיקה, בעבור כל דרישה של המערכת. הגדרות אלו יוצרות מטריצת בדיקות VCRM (Verification Cross-Reference Matrix).  הדרישות, ע"פ MBSE, הינן המודל המבצעי – OM (Operational Model).  ה-OM הינו מודל הארגון שיפעיל את המערכת, כאשר המערכת תהיה קיימת.  המודל מגדיר תפקידים בארגון, משימות (Mission), יכולות (Capability), תהליכי עבודה מבצעיים (OP – Operational Processes), ואילוצים (אלו הן ה-OVs של DoDAF ואלו הן דרישות המערכת).

כדי שנדע איך בודקים, יש להגדיר את מודל המערכת – SM (System Model). מודל זה מגדיר ארכיטקטורה, מערכות חיצוניות, תקשורות, מידע מועבר בין המערכת ומערכות חיצוניות ובין רכיבי המערכת המפותחת, מודל לוגי של הרכיבים ומודל פיזי של מוצרים וחומרה, תהליכים טכניים מערכתיים (SP – System Process) ועוד. רק כאשר תמונה זו ברורה, ניתן להחליט על שיטת האימות ל-V&V. מודל המימוש – TM (Technical Model) מגדיר מימוש קוד תוכנה, מימוש מכני, מימוש תקשורת ועוד.
מודל האימות – VM (Verification Model) כולל הגדרת קונפיגורציות בדיקה, תוצאות בדיקות צפויות (Verdict), תהליכי בדיקה (TC – Test Case), מידע לבדיקות ועוד.

יישום המעגל
כל 4 המודלים מבוססים על שני סטנדרטים מובילים – UML ו-SysML, כאשר מודל ה-VM מממש גם את ה-UTP (UML Testing Profile).  כל המעגל מיושם ע"ג כלי אחד בלבד (!), ע"י פיתוח סידרת DSLs (Domain Specific Languages) המיושמות ע"י UML Profiles.  נציג מימוש ע"ג IBM-Rational Rhapsody (יש כלים נוספים).  ניתן להעביר מודל מותאם מכלי לכלי ולכן אין תלות בכלי ספציפי.

2. V&V for Complex Systems
הדרך היחידה להגדרת V&V למערכת מורכבת היא קיום מודל של המערכת המורכבת (SM) והוא אינו יכול להתקיים ללא מודל הארגון (או ארגונים) המשתמשים במערכות (OM).  בסעיפים 1 ו-2 יוצג מודל הארגון והמערכת. סעיף זה מציג איך מבצעים V&V על שיטותיו: Test, Demonstration, Analysis, Documentation, Inspection, Similarity, Simulation. הגדרת ה-V&V מבוצעת במטריצות במודל ה-OM וה-VCRM המלא מופק כדו"ח אוטומטי מהמודל.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג.

14:15-15:15

ערן פלג – הצגת התפיסה המתודולוגית ל-MBSE – מעגל הפיתוח.
יהודה ענבר - הצגה מפורטת של OM; תרגול OM על ניירות (לא במודל).

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג.

16:00-17:00

ערן פלג - הצגה מפורטת של SM ותרגול SM; הצגה מפורטת של VM ותרגול VM.

17:00-17:30

שאלות והערות, משוב.

הערות

מפגש בנושא - הגדרת V&V למערכות מורכבות דרך מודלי המערכת המורכבת והארגון

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

ערן פלג , יהודה ענבר
הורד קובץ הזמנה
שאל את המומחה