אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/09/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אמנון גנות , דיויד וייל

תיאור המפגש

מפגש הקבוצה יעסוק בתהליכים לחיזוי אמינות במערכות משולבות גדולות מרובות דיסציפלינות

סדר היום:

14:00-14:10

התכנסות

14:10-14:30

עדכונים הדדיים

14:30-15:45

חיזוי אמינות למערכות אורבוטק -

 אמנון גנות, אורבוטק

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

חיזוי אמינות למדפסות פורמט רחב ב- HP

דיויד וייל, HP דפוס תעשייתי

17:00-17:30

דיון פתוח וסיכום נושאים למפגש הבא

הערות

מפגש בנושא - פרקטיקות לניהול ממשקים

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
חוה שר -  יו"ר הקבוצה 

קישורים רלוונטיים

אמנון גנות , דיויד וייל
שאל את המומחה