ניהול סיכונים במערכות ובפרוייקטים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

08/09/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר משה איל , דניאל נאור , תמיר בוסתנאי

תיאור המפגש

המפגש יכלול התמקדות בשלושת הנושאים שנבחרו. לכל נושא תוקדש הרצאה בת 30 דקות (לעמוד בזמנים!) שתעמיק את ההבנה בו מאספקט מסויים ולא מחייב. לאחר ההרצאות, נדון בחלוקה לתתי-קבוצות (מינוי יו"ר לכל תת-קבוצה), ומה התוצרים הנדרשים מכל תת-קבוצה כזו (כולל לו"ז).

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:45

נושא כימות בניהול סיכונים - הכנסה של שינוי לתוכנית -
מודל כמותי היכול לשמש כדוגמא

ד"ר משה אייל (המכללה האקדמית אפקה להנדסה)

14:45-15:15

נושא קישוריות ניהול סיכונים עם תוכניות העבודה בפרוייקט –
שיטת RTA (Risk and Time to market Analysis)

תמיר בוסתנאי (ביון, טכניון)

15:15-15:45

נושא ניהול סיכונים ברמה הארגונית - בחינת דרישות CMMI
ברמה 3 ומעלה ל- Process Area של ניהול סיכונים כמדריך ראשוני

דניאל נאור (תע"א)

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

שיחה ממוקדת על 3 הנושאים וחלוקה לתתי-קבוצות.
השיחה תכלול מה התוצרים שרוצים לקבל בכל נושא ונושא.

17:00-17:30

סיכום לו"ז לתתי-הקבוצות ותוצרים.

הערות

התמקדות בנושאים שנבחרו (כימות, קישוריות והרמה הארגונית), חלוקה לתתי קבוצות וגיבוש רשימת תוצרים.

קהל יעד

מיועד  לחברי אילטם/INCOSE_IL בלבד

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה