מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/06/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

חן ליצ'נסקי , מנחם גץ

תיאור המפגש

המפגש יוקדש להמשך הסקירה וההערכה של פרקטיקותלניהול ממשקים ויוצגו בו שני כלים התומכים בפרקטיקות אלו. נציגי החברות מתבקשים להמשיך ולסווג את הממשקים ולהעריך את הפרקטיקות השונות שהוצגו ונידונו בפגישה הקודמת, על פי הטבלה שהועברה.

סדר היום:

12:00-13:00

התכנסות וארוחת צהריים

13:00-14:00

המשך דיון בסיווג הממשקים

14:00-15:15

הצגת Opcat - חן ליצ'נסקי

15:15-15:30

הפסקת קפה

15:30-16:45

הצגת Engineering base – מנחם גץ

16:45-17:30

דיון פתוח על המצגות שהוצגו

הערות

מפגש בנושא - פרקטיקות לניהול ממשקים

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר עמיר תומר - מוביל הקבוצה

קישורים רלוונטיים

חן ליצ'נסקי , מנחם גץ
שאל את המומחה