ניהול סיכונים במערכות ובפרוייקטים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

02/06/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

אחד המרכיבים המהותיים בתעשיות ישראליות רבות הוא התעוזה תעוזה, מלווה בדרך כלל בסיכונים ניכרים הן בפעילות הטכנולוגית והן התוכניתית. ניהול הסיכונים מהווה נדבך חשוב, יש האומרים מכריע, בניהולו והצלחתו של פרוייקט. בחברות ובארגונים המבצעים ניהול סיכונים.
ניתן להבחין בביצוע ברמות שונות מאד, מעשייה מקרית וחלקית ללא מתודולוגיה מסודרת ועד לנהלים מסודרים, בקרה עיתית ורצופה ותוכנות מחשב תומכות.
קבוצת העבודה תחלוק בין חבריה את הלקחים הנלמדים מביצוע ניהול סיכונים בחברות לרבות חברות בהם מתבצע תהליך של ניהול סיכונים ברמה תעשייתית גבוה (ברמת המתודולוגיה, הכלים, והפרקטיקה המעשית).
כחלק מהלימוד ההדדי, יידרשו חברי הקבוצה להציג בפני הקבוצה את המתודולוגיה בארגונם, סוג הכלים ו- Study Case ,הכל במגבלות הסודיות העסקית ובטחון המידע.
אנו מזמינים לקבוצת העבודה אנשים האחראים ומובילים בחברתם את ביצוע ניהול הסיכונים. אנשים העוסקים בהגדרה, ניתוח, בקרה וביצוע פעילות להורדת רמת כל אחד מהסיכונים במערכת.
במפגש הראשון של קבוצת העבודה יציגו המשתתפים את החברות שלהם ואת הרלוונטיות של הנושא עבורם.
בכוונתנו לשתף בפורום, הרצאות של מומחים חיצוניים.
הפעילות מיועדת לחברות תעשייתיות, החברות באילטם, שמנהלות פעילות של ניהול סיכונים. המשתתפים יגדירו את נושאי המשנה, את תוכן המפגשים הנוספים ואת אופיים.

מתכונת פעילות הקבוצה:

פעילות הקבוצה כוללת אירועים המפורטים להלן:
3-4 מפגשים בשנה, סגורים לחברי הקבוצה בלבד, שיוקדשו להצגת ניסיון ולקחים
  בחברות ולדיון בנושאי עניין שיוגדרו ע"י הקבוצה.

הקבוצה תיזום 1-2 ימי-עיון בשנה, חלקם יועברו ע"י מומחים מחו"ל, שיומלצו
  ע"י הקבוצה. ימי העיון יאורגנו ע"י אילטם ויהיו פתוחים לחברי

הקבוצה תיזום כשלושה מפגשים טכניים בשעות אחה"צ אשר יהיו פתוחים לחברי
  הקבוצה ולחברי האיגוד, בהם יתארחו מרצים שיציגו

לקבוצה יהיה פורום אינטרנטי לתכתובת פעילה שוטפת בין המשתתפים;

שיתוף פעולה והחלפת מידע עם קבוצות עבודה נוספות באילטם, כגון: קבוצה
  לשיפור תהליכים, מתודולוגיות וכלים ועוד.

מפגש ההתנעה יוקדש בעיקר להתרשמות מתמונת המצב הקיימת בחברות השונות בתחום ניהול סיכונים, לעמוד על הצרכים, הדרישות והציפיות מקבוצת העבודה ולגבש את יעדי הקבוצה ונושאים לתוכנית העבודה בשנה הראשונה.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 3 שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:

רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות
פעילות/תחום ניהול סיכונים בחברה
צרכים עתידיים, תחומי עניין וכיווני פעילות מומלצים לקבוצה.

במפגש בנושא ניהול סיכונים שהתקיים בתאריך ,7/4/08 הועלו הנושאים הבאים לטיפול במסגרת פעילות קבוצת העבודה.

ברמת העל דובר על יעד של הגעה למתודולוגיות ויישומים בתחום ניהול הסיכונים, שיהוו Best Practices בתעשייה

במפגש ההתנעה של הקבוצה, נשלים את הרשימה ונדרג את החשיבות של הנושאים השונים.

1. שיפור תהליכים, ניתוח כשלים ומגמות עתידיות – נייס מערכות, אליעזר שלו.
2. איזון נדרש בין הורדת סיכונים והורדת הזדמנויות – HP Indigo, דני שגיב.
3. ניהול סיכונים וניהול הזדמנויות- אומניסס, עמיר רוה.
4. מדידת סיכונים בעזרת (TPM (Measurement Performance Technical,
    מדדים לאיכות ניהול הסיכונים - תע'א, משה ויילר.
5. ניהול סיכונים ברמה הארגונית (ולא הפרוייקטלית) בדרך ל-  CMMI רמה 5
    - תע'א, משה ויילר.
6. מעקב אחר סיכונים במהלך חיי הפרויקט - ,IBM ירון ארבטמן.
7. העברות מפאזה אחת לשניה בפרויקט- תע'א/מלט, נאור דניאל.
8. הקשר בין תקציב פרוייקט לתוכנית החלופית להפחתת סיכונים
    - רפאל, פאול פרידמן.
9. שיטת עדכון ה- Line Base - רפאל, פאול פרידמן.
10. Systems of System – נירמול ואיזון בין הפרויקטים השונים
    - רפאל, פאול פרידמן.
11. הערכה של מגדיר הסיכונים - ,NSN משה שאול.
12. סגירת Loop מההגדרה עד העברת הידע ברמה האירגונית - אומניסס, עמיר רוה.

הערות

מפגש התנעה

קהל יעד

עובדים בחברות תעשיתיות, תחום אחריותם בחברה הוא ניהול סיכונים ובכוונת חבר הקבוצה להשתתף בפגישות של הקבוצה .

בברכה

משה סלם- מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה