מערכות רפואיות משולבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

27/05/08

מקום הפעילות

מלון מרידיאן, חיפהמפה מצורפת

תיאור המפגש

מטרת קבוצת העבודה הינה ליצור קהילת ידע של משתמשים, קיימים ועתידיים בחברות התעשייתיות העוסקות בפיתוח וייצור מערכות רפואיות, תוך קיום פעילות קבועה של מפגשי שיתוף ידע ולמידה וייזום פעילויות נוספות במסגרת אילטם לטובת התעשייה הישראלית.   

בכוונת קבוצת העבודה לעסוק בנושאי הנדסת מערכות והנדסת תוכנה הקשורים לפיתוח ויצור מערכות רפואיות, כגון:
•    וולידציה של תוכנה
•    מבדקי FDA
•    reuse וקוד פתוח במערכות רפואיות
•    נושאים נוספים שיועלו ע"י חברי הקבוצה.

מתכונת פעילות הקבוצה
פעילות הקבוצה כוללת נציגי חברות שבחרו להשתתף בה, וכוללת אירועים המפורטים להלן:
•    3-4 מפגשים בשנה, סגורים לחברי הקבוצה בלבד, שיוקדשו להצגת ניסיון ולקחים בחברות ולדיון בנושאי עניין שיוגדרו ע"י הקבוצה; מפגשים בחברות יכולים להוות בעייה. עד כה הם העדיפו להפגש על אדמה נטרלית
•    1-2 ימי-עיון בשנה, חלקם יועברו ע"י מומחים מחו"ל, שיומלצו ע"י הקבוצה. ימי העיון יאורגנו ע"י אילטם ויהיו פתוחים לחברי הקבוצה, לחברי אילטם, ולחברות נוספות;
•    3-4 מפגשי אחה"צ יזומים אשר יהיו פתוחים לחברי הקבוצה, לחברי אילטם ולחברות נוספות, בהם יתארחו מרצים שיציגו נושאים בתחום העניין של הקבוצה;
•    קיום פורום אינטרנטי ותכתובת פעילה שוטפת בין המשתתפים;
•    שיתוף פעולה והחלפת מידע עם קבוצות עבודה נוספות באילטם, כגון: קבוצה לשיפור תהליכים, מתודולוגיות וכלים ועוד.

מפגש ההתנעה יוקדש בעיקר להתרשמות מתמונת המצב הקיימת בחברות השונות לגבי הנדסת מערכות והנדסת תוכנה בתחום המערכות הרפואיות, לעמוד על הצרכים, הדרישות והציפיות מקבוצת העבודה ולגבש נושאים לתוכנית העבודה של הקבוצה בשנה הראשונה ולטווח הרחוק.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 3 שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:
•    רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות
•    הנדסת מערכות והנדסת תוכנה במערכות רפואיות בחברה (כולל היקפי שימוש ונסיון מצטבר)
•    צרכים עתידיים, תחומי עניין וכיווני פעילות מומלצים לקבוצה.

הערות

מפגש התנעה

קהל יעד

עובדים בחברות תעשיתיות-רפואיות ותחום אחריותם בחברה הוא הנדסת מערכות והנדסת תוכנה.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר לאה גולדין - מובילת הקבוצה