אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

13/05/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

מיכאל טלמור , נאוה פלברג

סדר היום:

14:00-14:10

התכנסות

14:10-14:30

עדכונים הדדיים

14:30-15:45

חיזוי אמינות למערכות אורבוטק

 - אמנון גנות, אורבוטק

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

חיזוי אמינות למדפסות פורמט רחב ב- HP

- דיויד וייל, HP דפוס תעשייתי

17:00-17:30

דיון פתוח וסיכום נושאים למפגש הבא

הערות

מפגש בנושא - שימוש בנתוני יצרן ותיכון לאמינות

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
חוה שר  - הממונה על האיכות - הנהלת רפאל , יו"ר הקבוצה

קישורים רלוונטיים

מיכאל טלמור , נאוה פלברג
שאל את המומחה