מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

09/09/08

מקום הפעילות

מלון מרידיאן, חיפהמפה מצורפת

מרצים

חן ליצ'נסקי

תיאור המפגש

המפגש מהווה המשך למפגשים הקודמים בנושא הגדרה וניהול של ממשקים. במפגש הפעם יוצג כלי נוסף, ובראיה של הכלים שהוצגו נתחיל לדון באבלואציה של פרקטיקות הממשקים. לזימון זה מצורפת שוב טבלת הפרקטיקות, והנציגים מתבקשים לדרג על פי העמודות את החלק הראשון של הטבלה (Interface Definition Practices). בהמשך הדיון ננסה לבדוק אילו מהפרקטיקות מקבלות מענה באמצעות הכלים שהוצגו.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:00

אבלואציה של פרקטיקות להגדרת ממשקים

דיון

15:00-16:00

הגדרת ממשקים באמצעות OPM

חן ליצ'נסקי, אופקט

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:30

אבלואציה של פרקטיקות להגדרת ממשקים

דיון

הערות

מפגש בנושא - פרקטיקות לניהול ממשקים

קישורים רלוונטיים

חן ליצ'נסקי
שאל את המומחה