מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

08/04/08

מקום הפעילות

אורבוטק , יבנה

תיאור המפגש

המפגש יתמקד הפעם בסקירה והערכה ראשונית של פרקטיקות "תקניות" לניהול ממשקים. תוצג שורה של פרקטיקות מתוך התקנים המובילים להנדסת מערכות, וביניהם: INCOSE Handbook, IEEE 1220, EIA 632, ISO 15288 ו-CMMI. בהמשך ייערך דיון בו יתבקשו נציגי החברות להעריך את מידת הישימות של הפרקטיקות השונות על בסיס נסיונם המצטבר.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ו- Welcome 

14:15-15:15

הצגת פעילות הנדסת מערכות בחברת "אורבוטק" – בנצי לביא

15:15-16:00

סקירת פרקטיקות "תקניות" לניהול ממשקים – עמיר תומר

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:00

דיון – ישימות והערכה של פרקטיקות לניהול ממשקים

17:00-17:30

סיכום

הערות

מפגש בנושא - פרקטיקות לניהול ממשקים

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר עמיר תומר - מוביל הקבוצה