אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

12/02/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

משה נצר , חוה שר

תיאור המפגש

מטרת קבוצת העבודה הינה ליצור קהילת ידע של נציגים מחברות תעשייתיות החברות באילטם שעוסקות בפיתוח מערכות, אשר תורכב ממהנדסי אמינות ומאנשים בעלי ניסיון בתכן לאמינות.
תוך קיום פעילות קבועה של מפגשי שיתוף ידע ולמידה וייזום פעילויות נוספות במסגרת אילטם לטובת התעשייה הישראלית, שמטרתה להעמיק את הידע בנושא ולחלוק ניסיון בין החברות המשתתפות.
קבוצת העבודה תפעל במשותף עם המרכז לאמינות בבר-אילן.
המרכז עוסק בבניית מודל בו הוא מנתח את התקלות ברמת המכלול/תת-מכלול, ולאחר מכן משליך את סיבת הכשל לרמת הרכיב והסיליקון ולהיפך. מרכז האמינות בבר-אילן והקבוצה ישתפו פעולה באיסוף נתונים מהשטח, אשר ישמשו בסיס לבניית המודל להערכת האמינות ברמת המערכת ולהכנת המלצות לתכן לאמינות גבוהה ולתהליך שיפור אמינות המוצר שיוכן על-ידי פרופ' ג'ואי ברנשטיין.

מתכונת פעילות הקבוצה
פעילות הקבוצה כוללת נציגי חברות שבחרו להשתתף בה, וכוללת אירועים המפורטים להלן:
•    חמישה מפגשים בשנה, סגורים לחברי הקבוצה בלבד, שיוקדשו להצגת ניסיון ולקחים בחברות ולדיון בנושאי עניין שיוגדרו ע"י הקבוצה; משתתפי הקבוצה יתנדבו לארח את המפגשים בחברותיהם, תוך הזדמנות להתרשם מהפעילות הנעשית בחברה on-site;
•    ייזום מפגשים מקצועיים לכלל חברי האיגוד בנושאים בעלי עניין.
•    קיום פורום אינטרנטי ותכתובת פעילה שוטפת בין המשתתפים.
** חברי הקבוצה יחליטו יחד על נושאים לפעילות ושיתוף הפעולה עם מחלקת אמינות באוניברסיטת בר-אילן.

בכוונתנו לקיים מפגש התנעה  של הקבוצה ב- 12/2/08. המפגש יוקדש בעיקר להתרשמות מתמונת המצב הקיימת בחברות השונות לגבי אמינות החומרה במערכת, לעמוד על הצרכים, הדרישות והציפיות מקבוצת העבודה ולגבש נושאים לתוכנית העבודה של הקבוצה בשנה הראשונה ולטווח הרחוק.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 4 מספר שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:
•    רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות ( שקף אחד )
•    מקומה של אמינות החומרה בחברה והיקף הפעילות (2 שקפים)
•    צרכים עתידיים וכיווני עניין ( שקף אחד )

הערות

מפגש התנעה

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
חוה שר  - הממונה על האיכות - הנהלת רפאל , יו"ר הקבוצה

קישורים רלוונטיים

משה נצר , חוה שר
שאל את המומחה