אופטימיזציה של אסטרטגיית בדיקות הצגת TEST CASE עבור תהליך אינטגרציה במערכת גדולה

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

16/06/16

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

החלק הראשון של המפגש יעסוק בתוצאות מחקר בנושא אופטימיזציה של אסטרטגיית בדיקות. במחקר זה אנו מציגים שיטה אנליטית, מובנית ותומכת החלטה לתהליך ה-VVT, תוך עמידה באילוצים פרויקטאליים של תקציב, לו"ז וסיכון. המודל האנליטי מנוסח כבעיית אופטימיזציה עם פונקצית המטרה למקסום האיכות (Quality) המתקבל מקביעת שיטות הבדיקות בתהליך ה-VVT תוך עמידה באילוצים פרויקטאליים. השימוש במודל הודגם תחילה בפרויקט מייצג ובהמשך במסגרת Case Study בפרויקט אמיתי מהתעשייה, תוך הדגמת ביצועי המודל גם בתרחישים לא צפויים במהלך חיי הפרויקט. במסגרת המחקר, פותח גם מודל חדש להערכה כמותית של האיכות בתהליך ה-VVT. בנוסף להדגמת המודל בפרויקט אמיתי מהתעשייה, בוצעו דיונים בשלוש קבוצות מיקוד לצורך קבלת תובנות והמלצות של קבוצות אלו. משתתפי קבוצות המיקוד היו מנהלי פרויקט ומהנדסי מערכת בכירים מאוד מהתעשייה. הרוב המוחלט של משתתפי קבוצות המיקוד העריך באופן מאוד חיובי את תרומת המודל כתומך החלטה לשיפור תהליך ה-VVT של פרויקטים.

בחלק השני של המפגש נציג מקרה בוחן של אינטגרציה במערכת גדולה.

במפעל מלמ של התע"א מבוצעת הנדסת מערכת ובדיקות של חלק מהמערכות המורכבות ביותר במדינה. מערכות אלו מאופיינות בכך שהן עתירות תוכנה ומפותחות ע"י מספר רב של קבלנים עם מתודולוגיות פיתוח שונות.

תהליך השילוב והבדיקות כולל שילובי תשתית, תקשורת ולוגיקה. התהליך מורכב ונעשה במספר אתרים ברחבי המפעל וכן באתר הלקוח. לצורך הבדיקות והשילובים גם מפותחים כלים ייעודיים לבדיקת המערכת.

בהרצאה יוצג TEST CASE עבור תהליך שילוב ובדיקות של מערכת נשק חץ כפי שבא לידי ביטוי בשילוב פריט חדש במערכת הנשק. במסגרת ה – TEST CASE יוצגו השלבים והמתודולוגיות שמאחוריהן לבחירת אסטרטגיית וטקטיקת הבדיקות והשילובים. כמו כן, יוצגו השיקולים לחלוקת הבדיקות והמשאבים בין האתרים השונים ובניית האמצעים הנדרשים בכל אתר.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג

14:15-15:45

אופטימיזציה של אסטרטגיית בדיקות, יעקב שאבי

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג

16:00-17:30

מקרה בוחן של בדיקות אינטגרציה במערכת גדולה, אביאל ברנט

קהל יעד
בברכה

ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם