Virtual Reality & Augmented Reality במערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

24/04/17

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש
 • חשיפה לטכנולוגיות Virtual Reality & Augmented Reality , שבהן חלה התקדמות משמעותית והוזלה בשנים האחרונות
 • מקרי השימוש של הטכנולוגיות הללו לאורך מחזור החיים של המערכת
סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג

14:15-14:20

פתיחה

14:20-15:50

Virtual Reality & Augmented Reality מנקודת מבט של אינטל                                  

 • מבוא לVR  ו AR
 • עדכון על הפיתוחים הקיימים בVR וAR
 • מה אינטל עושה כיום בתחום
 • מה צופן העתיד הקרוב והרחוק

 אלי אלחדד, אינטל

15:50-16:05

הפסקת קפה ונטוורקינג

16:05-16:40

שימוש ב- Haptics & Virtual Reality & Augmented Reality לאורך מחזור החיים של מערכת

 • מה זה VR ? AR  ? Haptics ?
 • השינויים שחלו בשנים האחרונות בתחום זה בפן הטכנולוגי.
 • השימושים השונים של VR כיום, בתעשיות השונות.
 • מקרי השימוש לאורך מחזור החיים של המערכת
 • מה צפוי לנו בהמשך

  רון בובליצקי, תע"א

16:40-17:15

שימוש ב- Augmented Reality  בייצור והרכבה

 • הקדמה על AR
 • תיאור סביבת עבודה במציאות מדומה :

  • הגדרת הLAYOUT
  • שימוש במקרנים
  • שימוש במערכת AR  משולבת בתוך כ"ש
   • שימוש בהרכבות שולחן
   • שימוש להרכבות מבנה
   • שימוש להתקנת מערכות וביקורת

 אוריאל נתן, תע"א

17:15-17:30

סיכום

הערות

מפגש מס' 15 בנושא - Virtual Reality & Augmented Reality

בברכה

צבי לנדו - מנטור הקבוצה
ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם
יגאל אסקין - נשיא INCOSE_IL