תלות בין מרכיבי המערכת והשפעתה על בטיחות מערכות How does dependence affect system safety and reliability

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

03/07/17

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

המפגש יעסוק בהשפעת תלות בין מערכות ובין מקורות מידע חיצוניים המשמשים את המערכת לקביעת תצורת העבודה שלה על :

  • בטיחות המערכת
  • תוצאות ניתוח הבטיחות

המפגש יתייחס להשפעת התלות בין מרכיבי המערכת ותתי המערכות ברמה המערכתית, לאופן ניתוחם של גורמי התלות והקושי הכרוך בכך לתלות הנובעת ממבנה המערכת לעומת תלות שמקורה בהשפעת גורמים חיצוניים. בנוסף, נדון בהשפעת התלות על תוצאות הניתוח בגורמים שאינם קשורים בתלות פיזיקאלית אלא לתלות בין מקורות הידע המשמשים לניתוח.

ההרצאה תלווה בדוגמאות

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-15:30

תלות בין תתי המערכות ומרכיבי המערכת והשפעתה על בטיחות מערכות

15:30-15:45

הפסקת קפה

15:45-17:15

תלות והשפעתה על בטיחות ואמינות מערכות

הערות
בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
איציק גרוסמן - יו"ר תחום בטיחות באילטם