סביבה חדשנית להכנה והרצת סימולציות למערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/09/17

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

בחלק הראשון (מר גבי דרפל ממלמ) תוצג סביבה חדשנית שפותחה במלמ להרצת סימולציות עםN  דרגות חופש הניתנת להפעלה בסביבת OFFLINE או REAL TIME. הרעיון המוביל בפיתוח הוא לאפשר חיבור מודלים פיסיקליים וממשקים בצורתPLUG AND PLAY. הקונספט מאפשר לבצע REUSE למודלים רבים בין הפרויקטים ללא שינוי של הפלטפורמה. לצורך פיתוח המודלים שמרכיבים את הסימולטור נעשה שימוש באפליקציית חילול קוד הממירה את המודלים לקוד בתוכנה. במפגש יוצגו הקונספט והארכיטקטורה ששימשו בפיתוח הכלי.  

בחלק השני (מר אביאל ברנט ממלמ) יוצג קונספט של פיתוח סימולטור מערכתי יחיד שיכול ללוות את כל שלבי הבדיקות של המערכת החל משלב ההיתכנות ועד לשלב תיקוף ביצועי המערכת. הקונספט נשען על אלמנטים שפותחו ברפאל ובמלמ ומבקש להציג תמונה כוללת לתהליך הפיתוח. הקונספט נשען על עקרונות של תהליך פיתוח טלסקופי. בתהליך זה אנו שואפים לשמר את הגרעין הבסיסי של המערכת (במקרה זה הסימולטור המערכתי) ולפתח אותו ע"י הרחבת כלל יכולותיו באופן מדורג. הצורך בפיתוח הקונספט נובע מכך, שבפרויקטים מבוזבזים משאבים רבים על פיתוח מגוון סימולטורים שלכל אחד תפקיד וייעוד משלו. השאיפה היא לאחד את כל תפקידי הסימולטור לכדי יישות אחת שתוכל להתפתח ביחד עם הפרויקט

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג

14:15-15:45

גבי דרפל, מלמ - סביבה חדשנית להרצת סימולציות

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג

16:00-17:30

אביאל ברנט, מלמ - קונספט התפתחות סימולטור מערכתי בחיי הפרויקט

הערות

קבוצת עבודה באימות ותיקוף למע' מורכבות מפגש מס' 13

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם