ניהול סיכונים: מתודולוגיה ו - Case Study

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

07/04/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר משה ויילר , תמיר בוסתנאי , יוסי תדהר

תיאור המפגש

ניהול סיכונים מהווה נדבך חשוב, יש האומרים מכריע, בניהולו והצלחתו של פרוייקט. בחברות ובארגונים המבצעים ניהול סיכונים ניתן להבחין בכל קשת הספקטרום (מעשייה מקרית ללא מתודולגיה מסודרת ועד לנהלים מסודרים, בקרה עיתית ורצופה ותוכנות מחשב תומכות).

קבוצת העבודה תנסה לתת לחבריה את הלקחים הנלמדים ממקומות שמבצעים ניהול סיכונים (ברמת המתודולגיה, הכלים, והפרקטיקה המעשית). לפיכך, כחלק מהלימוד ההדדי, יידרשו חבריה להביא לקבוצה את המתודולגיה בארגונם, סוג הכלים ו - Case Study ,הכל במיגבלות הסודיות העסקית ובטחון המידע. במפגש התנעה זה ניתן טעימה משלוש הנדבכים שצויינו (מתודולוגיה, כלי ו - Case Study ).

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות והרשמה

14:15-14:30

דברי פתיחה משה סלם, עוזי אוריון.

14:30-14:50

מתודולוגיות ניהול סיכונים על-פי ה- SEI

ד"ר משה ויילר – מב"ת/תע"א

14:50-15:30

לקחים מניהול סיכונים בחברת ר.א.ד.א

תמיר בוסתנאי - Byon IT Solutions

15:30-15:45

הפסקת קפה

15:45-16:15

הצעה להקמת קבוצת עבודה – שיטה ותכנים ד"ר משה ויילר, משה סלם, עוזי אוריון

16:15-17:00

ניהול סיכונים דרך PERT מבוסס ע"פ שיטת מונטה קרלו

יוסי תדהר - אורנטק

17:00-17:30

דיון פתוח

קהל יעד

מהנדסי מערכות, מנהלי פרוייקטים, מהנדסי פיתוח.

בברכה

עוזי אוריון -  יו"ר  INCOSE_IL

משה סלם - מנכ"ל אילטם

ד"ר משה ויילר - מרכז קבוצת העבודה