מחקר בהנדסת מערכות - Research in Systems Engineering

סוג הפעילות

יום עיון

מועד הפעילות

23/01/08

מקום הפעילות

טכניון , חיפהמפה מצורפת

סדר היום:

08:30-09:00

הרשמה והתכנסות

09:00-09:20

פתיחה, פרופ' מנחם וייס

  

הנדסת מערכות בטכניון,
פרופ' ב. גולני, ע. רנד ו מ. שפירא, דיקנים

  

מחקרים ב INCOSE, מר עוזי אוריון - יו"ר INCOSE-IL

09:20-10:50

יו"ר: פרופ' אביגדור זוננשטיין    I מושב

 

1. A. Hari, A. Zonnenshain and D.H. Cropley.: "Can
    Systems Engineering Help the Anti-Terror Efforts?"

2. Shmuel Matis: "Requirement management process
    alternatives for large scale or complex systems"

3. Judith Jaensch: "The Cognitive Suitability and Effects of
    Design Methods"

10:50-11:10

קפה וכבוד קל 

11:10-12:40

יו"ר: פרופ' מנחם וייס    II מושב

 

1. Erez Miriam: "How to generate new ideas and
    implement them successfully"?

2. Arbel Iris and Erez Miriam: "Team learning intervention
    as a lever to team innovative performance"

3. L. Davidovitch and A. Shtub: "Training Teams in
    Managing Projects In a MStructure"

12:40-13:30

הפסקת צהריים 

13:30-14:40

Panel on:
"How can methodical SE help to shorten the TTM?"

Participants: Prof. Avigdor Zonnenshain, Dr. Amir Ziv-Av and Mr. Haim Reichman

מוביל ויו"ר הפנל: פרופ' יוסי בן-אשר

14:40-16:10

יו"ר: פרופ' אביב רוזן    III מושב

 

1. D.Givoli and S. Tayeb: "Optimal reduction of subsystems"

2. M. Penn: "Appointment scheduling: a fluid approach"

3. P. Gurfil, S. Feldman and M. Feldman: "Coordination and
    communication of cooperative parafoils for humanitarian
    aid"

4. D. Monderer, R. Smorodinsky and M. Tennenholtz: "On
    the Design of distributed early warning and detection
    systems"