ניהול סיכונים במערכות ובפרוייקטים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

07/04/08

תיאור המפגש

ניהול סיכונים מהווה נדבך חשוב, יש האומרים מכריע, בניהולו והצלחתו של פרוייקט. בחברות ובארגונים המבצעים ניהול סיכונים ניתן להבחין בכל קשת הספקטרום (מעשייה מקרית ללא מתודולגיה מסודרת ועד לנהלים מסודרים, בקרה עיתית ורצופה ותוכנות מחשב תומכות).
קבוצת העבודה תנסה לתת לחבריה את הלקחים הנלמדים ממקומות שמבצעים ניהול סיכונים (ברמת המתודולגיה, הכלים, והפרקטיקה המעשית). לפיכך, כחלק מהלימוד ההדדי, יידרשו חבריה להביא לקבוצה את המתודולגיה בארגונם, סוג הכלים ו- Case Study הכל במיגבלות הסודיות העסקית ובטחון המידע.
במפגש התנעה זה ניתן טעימה משלוש הנדבכים שצויינו (מתודולוגיה, כלי ו- Case Study).

הערות

נושאים למפגשי קבוצת עבודה ניהול סיכונים