מערכות רפואיות משולבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

28/07/08

מקום הפעילות

מלון מרידיאן, חיפהמפה מצורפת

הערות

מפגש בנושא: Corrective and Preventing Actions – CAPA במערכות רפואיות