מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

05/01/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אביגדור רוזנברג

תיאור המפגש

המפגש מהווה המשך למפגשים הקודמים בנושא הגדרה וניהול של ממשקים. אביגדור מרכז את המידע שהועבר בשאלונים שמולאו ויציג את התמונה המתגבשת. בהמשך ייערך דיון בפרקטיקות ובכיוון הפעילות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:00

הצגת ריכוז השאלונים לגבי סיווג פרקטיקות לניהול ממשקים

אביגדור רוזנברג - ביוסנס

15:00-16:00

הערכה ודירוג של פרקטיקות לניהול ממשקים

דיון

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:00

דירוג פרקטיקות לניהול ממשקים - המשך

דיון

17:00-17:30

כיווני המשך לפעילות הקבוצה

דיון

הערות

מפגש בנושא פרקטיקות לניהול ממשקים

בברכה

ד"ר עמיר תומר

יו"ר הקבוצה

משה סלם

מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

אביגדור רוזנברג
שאל את המומחה