מערכות רפואיות משולבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

25/01/09

מקום הפעילות

מלון מרידיאן, חיפהמפה מצורפת

תיאור המפגש

דרישות השוק למעשה מכתיבות היום שיטת פיתוח אינקרמטלית. לוחות הזמנים המוכתבים בשוק התחרותי, לא מאפשרים פיתוח מלא ומושלם, והלקוחות מבקשים לקבל מהר את המערכת לתחילת עבודה תוך התחייבות להשלמת הדרישות. מטבע הדברים, השימוש במערכת משקף מיד דרישות לשינויים, כך שבמוצר מצליח המשמעות היא המשך פיתוח אינקמנטלי. השאלות שעולות בפיתוח שכזה הן: מהי תכולת הדרישות הנכונה לגירסה כך שאכן תביא ערך למשתמש, מהי המשמעות בהיבט של ארכיטקטרה, כיצד מתכננים את מחזורי הבדיקות בהתאם, ומה הם האילוצים הפיזיקליים במערכות רפואיות שמכתיבים את תכולת הגירסה. במפגש הבא נשמע על נסיונן של החברות בתהליך פיתוח אינקמנטלי במערכות רפואיות ונקיים דיון בנושא.

סדר היום:

09:00-09:15

התעדכנות הדדית

09:15-10:15

פיתוח אינקרנמטל מבוסס ארכיטקטורה

שם המרצה - אלכס פלג, Mediguide

10:15-11:15

פיתוח תוכנה אינקרמנטלי במוצר קיים

שם המרצה - עופר פנחסי, GE Medical Systems

11:15-12:30

דיון פתוח בנושא תהליך פיתוח אינקרמנטלי

Features & Architecture – לאה גולדין

הערות

מפגש בנושא תהליך פיתוח אינקרמנטלי – Features & Architecture

בברכה

דר' לאה גולדין - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם