אינטגרציה מערכתית

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

05/07/06

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

מפגש קבוצת העבודה - אינטגרציה ,יעסוק הפעם בנושא הערכת עלות האינטגרציה, כחלק מהערכת עלות הפרוייקט.
מטרת המפגש לנסות ולבנות מודל להערכת עלות מרכיב האינטגרציה בתוכנית.


דוגמאות לגורמי עלות:

 • סיבוכיות המערכת
 • היקף המערכת
 • כמות הממשקים העיקריים ובשלותם
 • כמות הדרישות ובשלותם
 • מובנות הדרישות על ידי הדיסציפלינות
 • בשלות טכנולוגית
 • היקף פיתוח התוכנית בשנות אדם
 • מספר מהנדסי המערכת בפרוייקט
 • כמות התרחישים המבצעיים ובשלותם
 • כמות אלגוריתמים קריטיים
 • סיכונים טכנולוגיים
 • סיכונים תוכניתיים
 • סיבוכיות הארכיטקטורה (מובנות ומס' רמות ה- WBS)
 • יכולת הענות לגורמי הביצוע העיקריים של המערכת  (Key Performance Parameters)
 • מידת השונות ממערכות קודמות
 • כמות ופיזור גיאוגרפי של ההתקנות
 • סיבוכיות הקונפיגורציה של המערכת
 • קיום אבני בניין מוכנים ומוכחים וחלקם במערכת
סדר היום:

התכנסות

14:15-14:00

גורמי עלות באינטגרציה
(יוצגו על ידי המשתתפים)

15:15-14:15

מבוא ל COSYSMO - עוזי אוריון , אל אופ

16:00-15:15

הפסקת קפה

16:15-16:00

שיחה + תכנון המפגשים הבאים

17:30-16:15

קהל יעד

מנהלי הנדסה

בברכה

עוזי אוריון - יו"ר הקבוצה