אינטגרציה מערכתית

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

22/02/06

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אריק אונור

תיאור המפגש

במסגרת פעילות משותפת של INCOSE IL, אילטם והתוכנית למצוינות במנה"ר אנו שמחים להודיע על פגישה ראשונה של קבוצת העבודה בנושא: אינטגרציה מערכתית.
הקבוצה מיועדת לעסוק בתהליך תכנון וניהול אינטגרציה של פרוייקטים מערכתיים מורכבים בעלי סיכון טכנולוגי גבוה.
מטרת הקבוצה הינה לחלוק ניסיון תוכניתי של מובילי נושא אינטגרציה בחברתם ולשפר את שיטות תכנון וניהול האינטגרציה, בין חברי הקבוצה שיהיו אנשים בעלי רקע של הנדסת מערכות, בעלי ניסיון רב בתהליכי אינטגרציה שיוכלו לתרום לתהליך.

תכנית הפעולה של הקבוצה תיבנה על פי רצון המשתתפים. ההצעה הראשונית כוללת מפגשים בהם יספרו המשתתפים בכל מפגש, בסבב על נסיונם, תוך ניתוח ההצלחות והכשלונות בתהליכי האינטגרציה בהם לקחו חלק, הפקת לקחים ונסיון לבנות תהליך מוסדר לתכנון וניהול אינטגרציה והרצת פרוייקט או פרוייקטי פיילוט בהם ננסה ליישם את התהליך אותו פיתחה הקבוצה.
במסגרת הפגישה הראשונה של הקבוצה תציג כל חברה משתתפת (נציג מכל חברה) 3-4 שקפים המתארים:
אתהחברה, את פעילות החברה בנושא אינטגרציה (מה משמעות האינטגרציה עבורי? מהם הבעיות עליהן היא צריכה לענות), את התרומה הצפויה לקבוצה, התרומה המצופה מהקבוצה.
הפגישות הבאות יערכו בחברות עצמן (כל פגישה בחברה אחרת) בהן תצגנה החברות המארחות את פעילות האינטגרציה בחברתן לעומק.

סדר היום:
הרשמה, קפה ושיח רעים

08:30-08:45

פתיחה:
משה סלם - אילטם, צבי מנדלסון - היחידה למצויינות של מנה"ר
אביגדור זוננשיין - יו"ר INCOSE_IL

08:45-09:15

אריק הונור - הרצאת פתיחה, מבוא לתהליך האינטגרציה

09:15-10:00

אריק הונור - הצגת נושא לקבוצות עבודה בנושא:
איך מתכננים אינטגרציה (אילוקטגוריות, איך מכמתים נתונים)

10:00-10:45

הפסקת קפה

10:45-11:00

הצגות המשתתפים בנושא:
"מה משמעות האינטגרציה עבורי? מהם הבעיות עליהן היא צריכה לענות"

11:00-12:30

הפסקת צהרים

12:30-13:30

עבודה בקבוצות עבודה בהנחיית אריק הונור בנושא:
"איך מתכננים אינטגרציה"

13:30-14:30

הצגת עבודות הצוות בהנחיית אריק הונור. תכנון המפגשים הבאים

14:30-15:15

הפסקת קפה

15:15-15:30

עוזי אוריון- תכנון וניהול אינטגרציה בפרוייקטים רב דיסציפלינאריים

15:30-16:15

אריק הונור/עוזי אוריון-סיכום המפגש

16:15-16:45

הערות

מפגש התנעה

קהל יעד

מנהלי הנדסה

בברכה

עוזי אוריון - יו"ר הקבוצה