ניהול סיכונים במערכות ובפרוייקטים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

15/01/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

אני שמח לבשר כי 3 תתי-הקבוצות שלנו זכו להיכלל עם מאמר פרי עטם בכנס הלאומי החמישי להנדסת מערכות שיערך במרץ 2009. המפגש יכלול התמקדות בשני מאמרים מתוך השלושה (כזכור נושא הכימות הוצג במפגש שעבר). לכל מאמר יוקדשו 30 דקות, בהן נדרש להתמקד בנושא המרכזי שבו בצד מחשבות לעתיד כחלק מכוונתנו להעמיק בכל נושא. לאחר ההצגה, נדון ביעדים הבאים של קבוצת העבודה בתוך 3 הנושאים שנבחרו לה לעבודתה (בהובלת ראשי תתי-הקבוצות).

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:45

נושא ניהול סיכונים ברמה הארגונית – מאמר לכנס – ירון ארביטמן

14:45-15:15

נושא קישוריות ניהול סיכונים עם תוכניות העבודה בפרוייקט (שיטת RTA) – מאמר לכנס - תמיר בוסתנאי.

15:15-15:45

קביעת יעדי המשך לתתי-הקבוצות: מציגים - ירון ארביטמן, תמיר בוסתנאי.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

שיחה פתוחה בין חברי הצוות כולו לגיבוש סופי של היעדים הבאים של הקבוצה (להזכירכם, בגבולות המסגרת של מה שנקבע).

17:00-17:30

סיכום לו"ז לתתי-הקבוצות ותוצרים.

הערות

התמקדות ב- 2 מאמרים שנבחרו לכנס הנדסת מערכות הלאומי החמישי (קישוריות והרמה הארגונית). יעדים עתידיים לתתי-הקבוצות

בברכה

ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם