מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

17/10/07

תיאור המפגש

לפני כחודש התקיים מפגש פתוח בו הציגו יניב רוזן מאל-אופ ואלי בונה מרפאל יישומים מעשיים של מתודולוגיות בתהליך האפיון והתכן המערכתי.   במפגש נכחו כ-30 איש והדיונים הערים שהתפתחו סביב הנושאים שהוצגו הצביעו על מעורבות ועניין רב של החברות.
במפגש הפתוח הוצגה גם הכוונה להקים קבוצת עבודה ייעודית לנושאים אלה והוצגה הפעילות המתוכננת של קבוצה כזו.

מטרת קבוצת העבודה הינה ליצור קהילת ידע של משתמשים, קיימים ועתידיים, של מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכת, תוך קיום פעילות קבועה של מפגשי שיתוף ידע ולמידה וייזום פעילויות נוספות במסגרת אילטם לטובת התעשייה הישראלית.   שמטרתה להעמיק את הידע בנושא ולחלוק ניסיון בין החברות המשתתפות


מתכונת פעילות הקבוצה

פעילות הקבוצה כוללת נציגי חברות שבחרו להשתתף בה, וכוללת אירועים המפורטים להלן:
•    שישה מפגשים בשנה, סגורים לחברי הקבוצה בלבד, שיוקדשו להצגת ניסיון ולקחים בחברות ולדיון בנושאי עניין שיוגדרו ע"י הקבוצה; משתתפי הקבוצה יתנדבו לארח את המפגשים בחברותיהם, תוך הזדמנות להתרשם מהפעילות הנעשית בחברה on-site;
•    2 ימי-עיון בשנה שיועברו ע"י מומחים מחו"ל, שיומלצו ע"י הקבוצה. ימי העיון יאורגנו ע"י אילטם ויהיו פתוחים לחברי INCOSE_IL, אילטם, ולחברות נוספות;
•    שלושה מפגשי אחה"צ יזומים, לחברי הקבוצה, לחברי INCOSE_IL ולחברי אילטם, בהם יתארחו מרצים שיציגו נושאים בתחום העניין של הקבוצה;
•    קיום פורום אינטרנטי ותכתובת פעילה שוטפת בין המשתתפים;
•    שיתוף פעולה והחלפת מידע עם קבוצת העבודה לשיפור תהליכים (CMMI) באילטם.


בכוונתנו לקיים מפגש התנעה  של הקבוצה בחודש ספטמבר. המפגש יוקדש בעיקר להתרשמות מתמונת המצב הקיימת בחברות השונות לגבי המתודולוגיות והכלים המשמשים בתהליכי הנדסת המערכות, לעמוד על הצרכים, הדרישות והציפיות מקבוצת העבודה ולגבש נושאים לתוכנית העבודה של הקבוצה בשנה הראשונה ולטווח הרחוק.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 5 מספר שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:
•    רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות ( שקף אחד )
•    מקומה של הנדסת המערכת בחברה והיקף הפעילות (2 שקפים)
•    מתודולוגיות וכלים הנמצאים בשימוש בחברה (כולל היקפי שימוש ונסיון מצטבר) ( שקף אחד)
•    צרכים עתידיים וכיווני עניין ( שקף אחד )

פעילות הקבוצה מיועדת לחברים אשר:
עובדים בחברות תעשיתיות ותחום אחריותם בחברה הוא מתודולוגיות וכלים.

הערות

מפגש התנעה

קהל יעד

עובדים בחברות תעשיתיות ותחום אחריותם בחברה הוא מתודולוגיות וכלים

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר עמיר תומר - מוביל הקבוצה